Wat is software ontwikkeling?

Op het gebied van software ontwikkeling is er nogal veel gaande. We hebben veel te kiezen en iedere
methode heeft zijn eigen voor en nadelen. De ontwikkelingen staan ook niet stil, ben je net aan het
een gewend, of begrijp je net die nieuwe methode, staat de volgende verandering al weer voor de
deur. Laten we eens een kijkje nemen in de verschillende softwaremethodes.

3 hoofdstromen

Wanneer we de verschillende methodes willen onderscheiden van elkaar dan komen we op 3
hoofdstromen. De waterval methode, de interatief en de spiraal. Op het eerste oog klinken ze
ingewikkelder dan dat het is.

Waterval methode

De waterval methode is een ontwikkeltraject welke je in verschillende fases indeeld. Pas wanneer
alle vereisten duidelijk zijn wordt er gestart met ontwikkelen en iedere fase dient eerste volledig te
zijn afgerond voordat het traject verder gaat naar de volgende fase. Vandaar de naam waterval, je
kunt de opbouw vergelijken met het bouwen van een stuwmeer van informatie die daarna wordt
gestort. Deze methode wordt vaak toegepast in de bouw.

Iteratieve methode

Bij de iteratieve methode staat de ontwikkeling van een prototype centraal. De basis gedachten is
dat we het nog niet zo goed weten wat we uiteindelijk willen. Door een prototype te ontwikkelen
kunnen we dit ontdekken. De cyslus van de iteratieve methode is ontwikkelen, verbeteren en
demonstreren. De feedback op een prototype is in dit geval dus heel erg belangrijk.

Spiraal methode

De spiraal methode combineert eigenlijk beiden methodes in 1. Hierbij is het de bedoeling dat hij
profiteert van de top down ( waterval methode) en de bottom-up (iteratief) voordelen. Deze
stroming gebruikt men voornamelijk als er meerdere jaren aan een product wordt gewerkt. Vele
malen worden de verschillende fases doorlopen als in een cirkel. Uiteindelijk resulteert dit in het feit
dat het product groter en groter wordt.

Verschillende methodes voor software ontwikkeling

Voor software ontwikkeling hebben we nog enkele andere methodes. Denk hierbij bijvoorbeeld aan
de Scrum. Dit is een Agile methode. In scrum werken multidisciplinaire teams in korte sprints,
meestal tijdblokken van 2 weken. Bij de Scrum methode worden constant volledige producten
opgeleverd. Bij de Scrum methode word er in verschillende fases gewerkt, elke fase heeft vaak ook
een eigen team van mensen die dit gedeelte van het project op zich nemen.

Welke methode kiezen we?

Voor welke methode er het beste gekozen kan worden is zeer verschillend. Dit verschilt natuurlijk
per product, maar ook per organisatie. Een methode moet je natuurlijk liggen en zeker efficiënt voor
je werken. Naast bovenstaande methodes zijn er nog meer methodes. Iedere methode heeft zijn
voor en natuurlijk zijn nadelen. Het is dus ook verstandig om van te voren te bepalen met welke
methode er gewerkt gaat worden zodat een project van te voren goed kan worden ingepland.