Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op deze website.

Informatie op deze website
We proberen de informatie op deze website actueel te houden. Ondanks deze
inspanning is het mogelijk dat informatie op deze website onvolledig of
verouderd is.

De informatie op deze website verstrekken wij zonder enige garantie of
waarborg. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden
ontleend. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig gevolg wegens het opvolgen of
toepassen van de via deze website verkregen informatie.

Gegevens
U bent zelf verantwoordelijk voor de gegevens die u aan ons verstrekt en het
actueel houden daarvan. Op de verwerking van uw gegevens is bovendien
onze privacyverklaring van toepassing.

Intellectueel Eigendomsrecht
Op alle content, waaronder teksten, afbeeldingen, geluid en video, rust een
intellectueel eigendomsrecht. De eigenaar van deze website is rechthebbende
van deze content, of heeft een rechtsgeldige licentie voor het gebruik van
deze content.

De content op deze website mag zonder onze toestemming niet
verveelvoudigd, gekopieerd, gewijzigd, verspreid of gepubliceerd worden,
tenzij daar een wettelijke uitzondering voor bestaat.

Voor enig ander gebruik graag vooraf contact opnemen.

Beperkte aansprakelijkheid

De op deze site aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige
vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk
moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling.

Derden
Wij zijn niet aansprakelijk voor enige inhoud die door derden op deze website
is geplaatst, waaronder gastblogs en reacties onder blogposts en
nieuwsberichten of recensies.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige inhoud op websites van derden
waarnaar door middel van een hyperlink naar verwezen wordt, noch zijn wij
aansprakelijk voor de inhoud van embedded content, zoals video en audio,
van derden die wij op deze website tonen.

Links naar derden houden niet in elk geval een aanbeveling van die derde of
de daar te vinden content of producten in. Wij zijn niet aansprakelijk voor
gebroken links of enig gevolg van het volgen van de link. Inhoud op websites
van derden kan immers veranderen zonder dat wij hiervan op de hoogte zijn.

Reclame en Sponsoring
Op deze website wordt soms gebruik gemaakt van sponsoring, affiliate
marketing en reclame voor derden. Voor deze content hebben wij een gratis
product of dienst ontvangen, hebben we een vergoeding ontvangen of maken
we kans op een vergoeding (affiliate links) of hebben we een korting
ontvangen.

Wijzigingen
De website en alle op de website te vinden pagina’s en informatie kunnen op
elk moment wijzigingen ondergaan of verwijderd worden. Wijzigingen vinden
plaats zonder voorafgaande kennisgeving daarvan. Wij garanderen niet dat
deze website foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Contact
Bij vragen of een notice and take down melding kunt u contact opnemen via
de contactpagina.

Copyright

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op deze website gepubliceerde
gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd
gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige
wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige
andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming
van de makers van deze website.

Ook het gebruik van merk- en productnamen van deze website in op
zoekmachines gerichte teksten is niet toegestaan.

Deze website hanteert een actief en strikt beleid in de controle van
ongevraagde verveelvoudiging of misbruik van materialen en teksten van haar
website en zal bij overtreding altijd juridische stappen nemen.